ikizgebelik.com Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kağan Kocatepe tarafından hazırlanmaktadır.

width=970

İkiz Gebelikte Riskler (anne adayı açısından)

Tekil bir gebelikle karşılaştırıldığında, çoğul gebelik, hem anne adayı hem de bebek için tekil gebeliklerde olmayan bazı yeni riskleri beraberinde getirmekte ve gebelikte oluşması muhtemel normaldışı durumların ortaya çıkma riskini de artırmaktadır.

Bu risk artışı bebek sayısıyla birlikte eksponansiyel bir şekilde yükselir, yani bebek sayısı arttıkça risk daha da hızlı artar.

aşerme  

Erken gebelik döneminde görülen gebelik belirtilerinin şiddetinde artış

Erken gebelik döneminde normal gebeliklerin seyrinde görülebilen bulantılar çoğul gebeliklerde genellikle daha sık ve daha şiddetli ortaya çıkarlar ve daha büyük olasılıkla kusmaya neden olurlar.

Bunun en muhtemel nedeni çoğul gebeliklerde beta-HCG hormonu kan seviyesinin bebek sayısıyla doğru orantılı olarak artmasıdır.

Gebeliğin erken dönemlerinde şiddetli bulantı-kusma şikayeti olan durumlarda her zaman çoğul gebelikten şüphelenilir.

Gebelik bulantı ve kusmaları>>

 

Düşük yapma riskinde artış

Çoğul gebeliklerde erken gebelik döneminde düşüklere daha sık rastlanır.

Düşükler>>

Kaybolan ikiz sendromu

 

Dünya genelinde oluşan ikiz gebelik sayısı, miyadında doğan ikiz bebek sayısına göre çok daha fazladır. Bunun nedeni özellikle gebeliğin birinci trimesterinde (ilk üç ayında) bebeklerden bir veya daha fazlasının gelişiminin durması ve ölmesi nedeniyle gebeliğin tekil gebelik şeklinde seyrteme olasılığının nispeten yüksek olmasıdır.

Ultrasonografide ikiz gebelik tanısı konduktan sonra, yapılan başka bir ultrasonografide ikiz eşinin görülememesi durumuna “kaybolan ikiz sendromu” adı verilmiştir. İkiz gebeliğin önceden tanısı konmuş olsun veya olmasın, ilk trimesterdeki vajinal kanamaların az bir kısmı bu sendromun bir belirtisi olarak ortaya çıkar.

Yapılan çalışmalar, hayatta kalan ve doğan ikiz eşinin genellikle sağlıklı olduğunu göstermektedir.

Gebelikte sık görülen belirtilerin şiddetinde ve sıklığında artış

Gebelikte rahimin büyümesiyle oluşan mekanik baskı ve bu baskıya bağlı oluşan belirtiler çoğul gebelikte daha sık görülürler ve daha şiddetli olma eğilimindedirler.

Böylece belağrısı, nefes darlığı, özellikle gebeliğin sonlarına doğru ortaya çıkan yürüme zorluğu, basur ve varis gibi sorunlar çoğul gebeliklerde daha şiddetli seyredebilirler.

Gebelikte sık rastlanan yakınmalar>>

Kansızlık ortaya çıkma riskinde artış

Gebelik hormonlarının erken gebelik döneminde kan hacmini artırıcı etkisi çoğul gebeliklerde çok daha fazla olur. Kan hücrelerindeki artış ise bu hızlı artışı takip edemediğinden gebeliğin erken dönemlerinden itibaren "kanın sulanmasına bağlı olarak" kansızlık ortaya çıkabilir.

Çoğul gebeliklerde kan hücresi yapımı da belli bir süre sonunda tekil gebeliklere göre daha hızlı olacağından alyuvar yapımında kullanılan demir ve folik asit ihtiyacı belirgin bir şekilde artar. Bu artış dışarıdan verilen ilaçlarla yerine konmadığında alyuvarların yapımının aksaması sonucu kansızlık ve buna bağlı belirtiler daha da şiddetlenebilir.

 

Erken doğum tehdidi erken doğum riskinde artış

Çoğul gebeliklerde ortalama gebelik süresi bebek sayısıyla orantılı olarak azalır.

İkiz gebeliklerde gebeliğin ortalama devam etme süresi 37 hafta iken, üçüz gebeliklerde bu süre ortalama 35 haftaya düşer.

Erken doğum tehdidi>>

Çoğul gebeliklerde bebeğin erken doğmasına neden olan önemli bir olay, bu gebeliklerde mekanik etkilere bağlı olarak suların erken gelmesi riskinin daha fazla olmasıdır.

Hipertansiyon ve preeklampsi ortaya çıkma riskinde artış

Çoğul gebeliklerde preeklampsi ortaya çıkma riski tekil gebeliklere göre daha yüksektir ve bu risk bebek sayısıyla doğru orantılı olarak daha da artar.

Özellikle tek yumurta ikizi taşıyan anne adaylarında bu riskin, çift yumurta ikizi olan annelere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Amniyos sıvısının artmasına bağlı oluşan risklerde artış

Çoğul gebeliklerin yaklaşık %10'unda amniyos sıvısı normalden fazla olabilmektedir.

Özellikle tek keseli (monoamniyotik) ikiz gebeliklerde aniden ortaya çıkabilen sıvı artışı anne adayında sıvı artışına bağlı şiddetli belirtilere neden olabilmektedir.

Bunun yanında ikiz eşlerinden birinin kanının diğerine geçmesi (“transfüzyon”) de amniyos sıvısında artışa neden olabilmektedir. Bu durum TTTS başlığı altında geniş olarak anlatılmıştır.

Hastaneye yatış olasılığında artış

Tekil gebeliklerde doğum eylemi başlaması harici bir nedenle tedavi için gebelik döneminde hastaneye yatma olasılığı nispeten düşüktür. Ancak çoğul gebeliklerde erken doğum tehdidi veya diğer normaldışı nedenlere bağlı olarak hastaneye yatma zorunluluğu daha sık ortaya çıkabilmektedir.

Sezaryen ile doğum riskinde artış

Çoğul gebeliklerde sitenin muhtelif bölümlerinde anlatılmış olan nedenlerle sezaryen ile doğum riskinde belirgin artış söz konusudur.

Doğum sonrası kanama riskinde artış

Rahimin tekil gebeliklere göre normalden daha fazla gerilmiş olması ve toplam plasenta yüzeyinin nispeten geniş olması, çoğul gebeliklerde doğum sonrası hem "normal kanama" miktarında artışa hem de plasenta çıktıktan sonra rahimin etkin kasılamaması nedeniyle aşırı kanama riskinde artışa neden olmaktadır.

Doğum sonrası diğer sorunların ortaya çıkma riskinde artış

Lohusalık depresyonunun çoğul gebelik doğumlarından sonra nispeten daha sık ortaya çıktığı gözlenmektedir.

Sonraki konu: Riskler (bebekler açısından)

Site İçi Arama Motoru

Gebelik (hamilelik) haftası hesaplayıcı Gebelik haftanızı ve muhtemel doğum tarihinizi hesaplayın (hamilelik takvimi)

width=300

İkiz Gebelik -Tıbbi Bilgiler

Tanım ve Görülme Sıklığı

Tanı Konması

İkiz Kardeşlerin Genetik Yapıları

Tek Yumurta İkiz Gebeliğinin Farklı Şekilleri

Tıbbi Yaklaşım Özellikleri

Riskler (anne adayı açısından)

Riskler (bebekler açısından)

İkiz Gebelikte Doğum

İkiz Gebelikte Günlük Yaşam ve İş Yaşamı

width=300

Dr. Kağan Kocatepe'den muayene randevusu almak için tıklayın

width=300

Dr. Tülin Kocatepe'den muayene randevusu almak için tıklayın »

width=300

Kitap Önerisi

9 ay 10 gün hafta hafta hamilelik kitabıDr. Kağan Kocatepe'nin İnkılap Yayınevi'nden çıkan kitabı gebelik öncesi, hamilelik, doğum, loğusalık, yenidoğan ve emzirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler veriyor.
9 Ay 10 Gün Hafta Hafta Hamilelik
width=300

width=300

width=300

sosyal eklenti Bu sayfayı Facebook'ta Paylaş